English
|
|
|
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵   
نوع خبر 
 
 
تمدید کارت عضویت

اساتید بسیجی دانشگاه تفرش جهت تمدید اعتبار کارت عضویت بسیج اساتید به دفتر بسیج اساتید واقع در نیم طبقه سوم دانشکده علوم روبروی دفتر نظارت و ارزیابی مراجعه نمایند.

يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۳  ۱۰:۱۴:۳۰

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵  ۵:۴۴:۱۵
تعداد بازديد از اين خبر : 1207